Integritetspolicy för Filip Reineby

Senast uppdaterad: 01/02/2024

1. Inledning

Filip Reineby ("Vi", "Oss" eller "Företaget") värnar om din integritet och följer alla tillämpliga dataskyddslagar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

2. Kontaktinformation

För frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande kontaktinformation:

 • Filip Reineby

 • Ägs av Filip Reineby

 • Juvansbo 48B

 • 743 74 Björklinge

 • Telefon: 0762088171

 • E-post: [email protected]

3. Syftet med insamlingen av personuppgifter

Filip Reineby är engagerat i att skapa kundrelationer och erbjuder föreläsningar och workshops både fysiskt och digitalt. Vi samlar in personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

 • Skicka marknadsföringsmeddelanden om du har gett ditt samtycke.

 • Förstå och svara på användarnas förfrågningar och behov.

 • Förbättra kundernas upplevelser med våra tjänster.

4. Vilka typer av personuppgifter samlas in

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Namn

 • E-postadresser

 • Företagsnamn

5. Hur samlas personuppgifterna in

Personuppgifter samlas in genom webbformulär på vår webbplats.

6. Hur används personuppgifterna

Vi använder personuppgifter för att:

 • Skicka marknadsföringsmeddelanden (om du har gett ditt samtycke).

 • Förbättra våra tjänster och användarnas upplevelse.

 • Hantera kundrelationer och förfrågningar.

7. Hur länge sparas personuppgifterna

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för och enligt tillämpliga lagar. Uppgifterna kommer att uppdateras när det behövs.

8. Delning av personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med någon tredje part.

9. Dina användares rättigheter

Användarna har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dem.

 • Begära rättelse av eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 • Begära radering av personuppgifter (i vissa fall, enligt tillämplig lag).

 • Begära överföring av sina personuppgifter till en annan organisation.

 • Återkalla sitt samtycke när som helst (om samtycke krävs för behandling).

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via e-post på [email protected].

10. Säkerhet

Vi använder ett slutet system som endast Filip Reineby och Myflows personal har tillgång till för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter.

11. Tillämplig lagstiftning

Vi följer tillämpliga dataskyddslagar, inklusive GDPR (General Data Protection Regulation), för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

12. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras och ändras över tid. Alla ändringar kommer att publiceras här och vara giltiga från det datum som anges som "Senast uppdaterad" i policyn.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet.

13. Samtycke och Anmälan till Nyhetsbrev

Genom att använda våra tjänster och frivilligt lämna dina personuppgifter till oss, ger du ditt samtycke till att vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Dessutom godkänner du att alla som tillhandahåller sina kontaktuppgifter till oss automatiskt anmäler sig till vårt nyhetsbrev. Vid vissa tillfällen kan personer som anmäler sig också få ett utskick direkt efter registreringen. Detta är en integrerad del av vår dataskyddspolicy och syftar till att ge våra användare relevanta uppdateringar och information. Om du inte önskar ta emot vårt nyhetsbrev eller direktutskick, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] så tar vi bort dig från vår distributionslista. Din integritet och önskemål respekteras fullt ut.